Statek Bemagro

Biodynamický statek Bemagro
hospodaří v ekorežimu.
V Biologicu ochutnáte jejich výrobky
v zálohovaných skleněných obalech.

Když slyšíte „akciová společnost“, možná byste nečekali tak osobní přístup. Bemagro vyznává ekologické a biodynamické hospodářství. V podhůří Novohradských hor hospodaří na loukách, pastvinách, orné půdě. V praxi dokazují, že harmonie mezi přírodou a zemědělstvím je možná. 

  • Bemagro vzniklo roku 1994 z bývalých státních statků. 
  • 2015 získali certifikát Demeter. 
  • 2016 odstartovali vlastní mlékárnu.

A co je to ten Demeter? Tento certifikát označuje výrobky z biodynamického zemědělství. Nesmí se používat syntetická hnojiva, chemické postřiky při pěstování rostlin, aditiva při výrobě produktů atd. 

A jak funguje biodynamické zemědělství v Bemagru? Nepoužívají minerální hnojiva, pesticidy. Místo toho vyznávají rozumný osevní postup, zlepšují kvalitu půdy. Sami si zajišťují krmení pro svá zvířata – seno i zrní… Jejich mléko chutná fantasticky. Krávy dostávají jen čerstvé seno, dokonce i zbytky biozeleniny. Naopak nedostávají siláž a senáž na dokrmování. 

Bemagro má v sortimentu také pěstování zeleniny, kterou šetrně skladuje až do jara. Prodlužují tak přirozeně dobu, po kterou mohou zásobovat tuzemské zákazníky. 

Mlékárna tradičními postupy vyrábí pasterované mléko, jogurty, tvaroh, zakysané nápoje, sýry. Vše kromě sýrů balí do vratných zálohovaných sklenic a lahví. To je ekonomicky i logisticky náročné, přesto nepolevují.

A co je zásadní: kromě ekologické produkce se Bemagro věnuje péči o krajinu. Třeba obnovují meze, čímž zvyšují biodiverzitu. Budují biokoridory, aleje, větrolamy, tůňky… A aby know-how a své poslání šířili, pořádají různé akce pro veřejnost. 

Kontaktní údaje a vše další najdete na http://www.bemagro.cz/